Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénylő saját lakókörnyezetében olyan szolgáltatásokat biztosítunk, melyekkel megkönnyítjük mindennapjait, és segítjük önálló életvitelének fenntartását. Segítség igényelhető:

  • háztartás vitelében (pl. mosás, takarítás, bevásárlás)
  • személyi higiéné biztosításában (tisztálkodás)
  • alapápolási feladatok elvégzésében
  • háziorvossal való kapcsolattartásban (gyógyszerfelíratás, kiváltás)
  • hivatalos ügyek intézésében
  • környezettel való kapcsolattartásban
  • egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások nyújtásában

Igénybevétele gondozási szükséglet vizsgálatához kötött, melyet az intézmény kezdeményez az ellátást igénylő kérelme alapján.

Térítési díj 2017. évben:
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
A szolgáltatás mind szociális segítés, mind személyi gondozás esetében térítésmentesen vehető igénybe.