Szeretettel köszöntjük Önt honlapunk látogatójaként!

Köszöntő

 

Engedje meg, hogy néhány gondolatban bemutassuk intézményünket.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot 1994-ben alapította Mezőberény Város Önkormányzata.
Az integrált intézmény tevékenységi köre három fő szakterületre terjed ki:

  • Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások;
  • Gyermekjóléti alapellátások;
  • Egészségügyi alap- és szakellátások;

Ez a szervezeti megoldás kedvező lehetőséget biztosít az egyes ellátási szintek egymásra épülésére, az egyes ellátási formák közötti átjárhatóság megvalósulására.
Szociális alapszolgáltatások közül az arra rászorulóknak biztosítjuk az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A közösségre vágyók az idősek nappali ellátását vehetik igénybe.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk sokszínű szolgáltatással áll a hozzánk fordulók rendelkezésére.
A fogyatékos személyek életvitelét a támogató szolgáltatásunk segíti. Két telephelyen, 50 illetve 52 férőhelyen biztosítjuk az idős emberek tartós bentlakásos elhelyezését.
A gyermekjóléti alapellátások közül megtalálható nálunk a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 56 férőhelyes bölcsőde, és a helyettes szülői hálózat.
Az egészségügyi alapszolgáltatások közül a területi és az iskolavédőnői szolgálatot, az otthoni betegápolást, szakellátás keretében a diagnosztikai kislabort, valamint a fizio- és mozgásterápiát működtetjük.
A professzionális segítségnyújtást kiegészíti önkénteseink tevékenysége is, akikkel a KAPU Programon belül tartjuk a kapcsolatot.

Ellátási területünk a jelzőrendszeres házi segítésnyújtás tekintetében túlmutat Mezőberényen, tizenegy településre terjed ki a szolgáltatásunk.

Keresse fel intézményünket, ha úgy érzi, hogy tudunk Önnek segíteni. Szívesen látjuk!

Tisztelettel,
Megyeriné Pénzes Mária
igazgató