Támogató Szolgálat


Támogató Szolgálatunk ellátási területe 2009. január 01-jétől Mezőberényen kívül Bélmegyer, Köröstarcsa, Kamut, Murony településekre is kiterjed. Az ellátást igénybe vehetik: Valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó, illetve fogyatékossági támogatásban részesülő személyek: Hallási fogyatékosok: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad. Látási fogyatékosok: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható a látóképességük, mely vagy teljesen hiányzik, vagy minimális látásmaradvány miatt kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. Értelmi fogyatékosok: akiknek értelmi akadályozottsága középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű. Mozgásszervi fogyatékosok: akiknél a hely- és helyváltoztatás állandó segédeszköz-használatot igényel, illetve állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. Autisták: IQ értékétől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható (pervazív) zavarában szenved és az autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos. Halmozottan fogyatékosok: akiknek a fenti fogyatékosságok közül legalább két fogyatékosságuk van. A támogató szolgáltatás keretében biztosítjuk a fogyatékos személyek:

 • életvitelének megkönnyítését, életkörülményeinek javítását,
 • életfenntartási és higiénés szükségleteinek kielégítését,
 • egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésének segítését,
 • az ellátott személy önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtást,
 • a társadalmi életben való teljes jogú részvételét,
 • önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához való hozzájutását.

Szolgáltatásaink: 1./ Tanácsadás, ügyintézés, információnyújtás a fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról. – Igénybevétele térítésmentes. 2./ Személyi segítő szolgálat:

 • alapvető ápolási-gondozási feladatok ellátása,
 • otthoni felügyelet,
 • közreműködés a háztartás vitelében (mosás, vasalás, takarítás, bevásárlás, stb.),
 • önálló munkavégzés, tanulmányok folytatásának segítése,
 • szociális ügyek intézése,
 • egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (orvoshoz, szakrendelésre kísérés, gyógyszer íratása, kiváltása),
 • kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységekhez való hozzájutás segítése,
 • gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése,
 • családi, rokoni és közösségi kapcsolatok létesítése, fenntartása, erősítése.

Térítési díja:

 • szociálisan rászorult igénybe vevőknek: 170,- Ft/óra
 • szociálisan NEM rászorult igénybe vevőknek: 500,- Ft/óra

3./ Szállító szolgáltatás: szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A szállítás akadálymentesített személygépkocsival történik. – Térítési díja, Térítési díja:

 • szociálisan rászorult igénybe vevőknek: 90,- Ft/km.
 • szociálisan rászorult igénybe vevőknek: 150,- Ft/km.
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Kérelem156.5 KB