Új bölcsőde épülhet városunkban

Új létesítménnyel, s egyben munkahelyekkel is gyarapodhat Mezőberény. Nagy valószínűséggel már jövő tavasszal birtokukba vehetik a 0-3 éves korú kisgyermekek a Puskin utca 11. sz. alatt épülő új, 40 férőhelyes bölcsődét, melyet Mezőberény Város Önkormányzata, a DAOP 4.1.3/C pályázati program keretében elnyert támogatásból valósít meg. A támogatás mértéke a projekt összes költségvetésének 95%-a, 196 824 000 Ft. A beruházás keretében létrejövő összesen 852 m² alapterületű, korszerű épületben – melyhez játszóudvar is kapcsolódik -, 4 csoportszoba kialakítása történik meg. A bölcsőde ünnepélyes alapkőletételére 2010. március 16-án került sor. A megjelent vendégeket – akik között üdvözölhettük Erdős Norbert, és Nagy László országgyűlési képviselőket, és a helyi képviselő-testület több tagját is - Cservenák Pál Miklós, Mezőberény Város polgármestere köszöntötte. Ünnepi beszédet Domokos László országgyűlési képviselő, Békés Megye Képviselő-testületének, Békés Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke mondott. Elnök úr hangsúlyozta, hogy a bölcsődével a város egyben a jövőjét is építi, hiszen bizalommal van a gyermekvállalási kedv növekedése, és a munkahelyek számának gyarapodása iránt. A gyermekek napközbeni ellátása segíti a szülőket abban, hogy megtartva munkahelyeiket, visszatérhessenek dolgozni. Két évvel ezelőtt, 2008-ban fogalmazódott meg a bölcsőde fejlesztésének, és az ehhez kapcsolódó pályázat elkészítésének gondolata. Ahhoz, hogy ez az elképzelés valósággá válhasson, sok szereplő együttműködésére volt szükség. A pályázat elkészítésében, illetve a két fordulón keresztül történő projektfejlesztésben oroszlánrészt vállalt Belanka Csaba, a Sikerpálya Kft ügyvezetője. Fajzi Tamás építész az elő- megvalósíthatósági tanulmányt, míg a Struktúra Bau-Holding Kft. Dr. Bánszky József és Béres István építészek vezetésével az építési engedélyterveket készítette el. Köszönettel tartozunk Polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek a támogatásért, a gyors és konstruktív döntéshozatalaiért. Mostantól a főszerepet Károlyi László építési vállalkozó veszi át, egészen az épület átadásáig, melyet a bölcsődés korúak már türelmetlenül várnak.