Védőnői Szolgálat


Mezőberény, Széchenyi u. l. Tel.: 66/352-250 ; 70/4002498 E-mail: vedono@mezobereny.hu A Védőnői Szolgálat ellátási területe Mezőberényen kívül Csárdaszállásra terjed ki. A Szolgálat 4 területi védőnői körzetet, és 2 iskolavédőnői körzetet foglal magában.

Feladataik:

 • családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás
 • anyaságra való felkészülés segítése
 • lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel
 • várandós anyák gondozása, gyermekágyas időszakban segítség nyújtás
 • 0-6 éves korú gyermekek gondozása
 • családgondozás
 • nővédelem
 • védőoltások szervezése
 • óvodai szűrővizsgálatok, egészségnevelés
 • iskolás korú gyermekek egészségnevelése, szűrővizsgálata, védőoltások szervezése.
 • egészséges életmódra nevelés, prevenció

A védőnők önálló tanácsadással és fogadóórával is a gondozottak rendelkezésére állnak:

1. sz. védőnői körzet: Csiborné Such Anita

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: kedd: 8:00 - 12:00 óra

2. sz. védőnői körzet: Litvai-Balogh Csilla

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: hétfő: 8:00 - 12:00 óra

3. sz. védőnői körzet: Nagy Sára Bianka

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: szerda: 9:00 - 13:00 óra

4-5. sz. védőnői körzet: Kozma Mária

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: csütörtök 8:00 - 12:00 óra