CsoportjainkrólSüni-csoport

Csoportunk fő profiljának az ének-zenei nevelést választottuk. Azt gondoljuk, hogy a zene elsősorban érzelmi töltésével hat a gyermekekre, ami segíti őket az új környezetbe való beilleszkedésbe. A zenei élményeken keresztül újfajta kapcsolatba kerülnek társaikkal, környezetükkel. Az ének, zene hatására kiegyensúlyozottabbá válnak, a dal és a hozzá kapcsolt mozgás pozitív hatással van rájuk, feloldja a bennük lévő feszültséget. A népzene megismertetésével fejlesztjük hallásukat, ritmusérzéküket, alapot adunk az igényes zenei ízlés kialakulásának. Ebben a fogékony korban a zene az ének hatásával segíthetjük a gyermekek érzelmi, értelmi, lelki és szociális fejlődését. Célunk, hogy a csoportunkba járó gyerekek nyugodt, kellemes, szeretetteljes, biztonságos légkörben töltsék velünk a hétköznapjaikat.


Csiga-csoport

A csoportban a hangsúlyt a mozgásfejlődésre, mozgásfejlesztésre fektetjük, mivel az örömmel végzett testmozgás hatékony eszköze a lelki egészség kialakulásának és fenntartásának, az egészséges személyiségfejlődésnek. A rendszeres testmozgás kitartásra is nevel. A gyermek hatalmas mozgásigénnyel jön a világra. A mozgáshoz való későbbi viszonyát nagyban meghatározza, hogy ezt az igényt a környezete megerősíti vagy elnyomja. Kisgyermeknevelőink elfogadják és megerősítik a gyermekek mozgását, mint kommunikációt, mint örömforrást, mint alapvető létezési formát. A mozgásfejlesztő gyakorlatokat mondókákkal és gyermekdalokkal tesznek hangulatosabbá.Maci-csoport

Az alkotó tevékenység csoportunkban kiemelt szerepet játszik. Az ábrázolás, mintázás a kisgyermek első alkotó tevékenysége, az önkifejezés eszköze, ami egyben speciális játéktevékenysége. Örömforrás, az érzelmek feldolgozása, kifejezése. Maga a tevékenység és ennek az öröme a fontos, ami megadja a gyermeknek a sikerélményt. Csoportunkban lehetősége van a gyermekeknek kipróbálni a rajzolást, (ceruzával, zsírkrétával, filctollal) festést, ragasztást, képalkotást, plasztikai ábrázolást, mintázást. Ezen tevékenységek közben megismerkedik sokféle anyaggal, azoknak a tulajdonságaival, használatuk lehetőségeivel. Mindezek az alkotó tevékenységek fejlesztik manuális készségüket, érzelmi, értelmi fejlődésüket, ami az egészséges személyiségfejlődés alapfeltétele.Katica-csoport

Csoportunk fő profilja az anyanyelvi nevelés. A mesék, versek világa az anyanyelvi nevelés fő eszköze, a mesehallgatás a kisgyermekek egyik legtermészetesebb igénye, lételeme. A mese, a vers, mondóka nagy hatással van a gyermekek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére, a beszéd a hallás- és a mozgásfejlődésre, valamint a zenei és a képzeleti fejlődésre.
Kisgyermeknevelőink a meséléssel, mondókázással olyan belsőséges légkört teremtenek, ami a fejlesztésen túlmenően a kisgyermekeknek érzelmi biztonságot is ad. A gyermekek nevelésében segítőtársként hívnak olykor egy-egy dalocskát, mondókát, mint vigasztalási vagy figyelemelterelő eszközt. A kisgyermeket ölbe véve, neki dalolva, mondókázva könnyebben vigasztalják, így hamarabb elmúlik bánata, elfelejti sérelmét.