Szakmaközi megbeszélés

Szakmaközi megbeszélés a Mécses Egyesületnél

A gyermekjóléti szolgálatnak a gyermekjóléti jelzőrendszer tagjai számára előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést szükséges tartania. 2017. november 30-án, az év utolsó szakmaközi megbeszélésének a Mécses Egyesület adott helyet.

A megbeszélésen Kovács Edina igazgatónő a 20 éves gyermekvédelmi törvényről, annak mezőberényi vonatkozásairól, a gyermekjóléti alapellátások helyi fejlődéséről tartott előadást. Megemlékezett a törvény módosításainak országos és helyi szintű hatásairól. Kiemelte, hogy a mezőberényi gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai a gyermekvédelmi alapelvek ismérvei alapján végezték és végzik a munkájukat.

Balázsné Nellhübel Henriette a Mécses Egyesület ügyvezetője beszámolójában lehetőséget teremtett az intézményük életébe, szervezeti felépítésébe, tevékenységi körükbe való betekintésbe. Bemutatta szervezetük erősségeit, eredményességüket a munkaerőpiaci szinteken. 2015-ben átadásra került a Kossuth téri épületük, ahol foglalkoztatásba ágyazott rehabilitáció folyik.

Kiemelte, hogy a fogyatékkal élő emberek számára az intézményük által biztosított foglalkoztatás

  • időkeretet ad, normál életritmust diktál

  • teret strukturál, szétválasztja az otthoni életet a munkahelytől és a szabadidőtől

  • szabályok követésére tanít, szabálykövető magatartást alakít ki

  • társas viselkedés szabályait, elvárásokat közvetít

  • értékes és fontosság érzetet ad a munka, az elvégzett feladat sikerélményt, elismerést, pozitív önértékelést

  • személyes megjelenés, higiénia alakul

  • folyamatos kontroll a gyógyszerek a szakorvosok és vizsgálatok megtörténtében

  • a családjában a sérült személy szerepe és értékelése pozitív lesz, rendszeres havi jövedelem, a család költségeihez hozzájárul, viselkedése rendeződik és időszakosan tehermentesíti a családját.

Taba Balázs a Mécses Egyesület foglalkoztatási osztályának szakmai vezetője azokat a gondolatokat osztotta meg a részvevőkkel, melyek a nonprofit foglalkoztatás profitorientált működési lépcsői. Kiemelte, hogy versenyképes termékek gyártásával lehet fenntartható a fogyatékkal élők foglalkoztatása is, melyhez elengedhetetlen a piackutatás, termelési terv bevezetése, s konkrét foglalkoztatási szabályok elsajátíttatása.

Lehetőségünk nyílt az előadások után arra, hogy az intézményben folyó munkába betekintést nyerjünk. A jó hangulatú megbeszélést követően megvendégelés közben szabad beszélgetésre is sor kerülhetett. A Mécses Egyesület Vezetőségének ezúton is köszönjük a partneri együttműködésüket, s hogy otthont adtak szakmaközi megbeszélésünknek.

Bessenyeiné Papp Kitti

szakmai vezető