Gyermekvédelmi Éves Szakmai Tanácskozás 2018.

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai között szerepel egyrészt a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, másrészt a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslatok készítése, a szakemberek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen a házi gyermekorvosok, védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a köznevelési intézmények, a rendőrség, a pártfogó felügyelő szolgálat elengedhetetlen a megelőzésben és a problémák megoldásában.

Ennek érdekében kötelező feladatként az idei évben is megrendezésre került 2018. február 20-án az éves gyermekvédelmi tanácskozás, melyre a jelzőrendszeri tagok kerültek meghívásra, akik az előzetesen kiküldésre kerülő gyermekvédelmi beszámolókban értékelték az előző év gyermekvédelmi tevékenységét, a jelzőrendszer együttműködését.

Bessenyeiné Papp Kitti, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője ismertetette az intézmény 2017-es gondozási tevékenységét, mely szerint 209 alapellátásban lévő, 43 védelembe vett, 4 ideiglenes hatállyal elhelyezett és 42 nevelésbe vett gyermekkel, családdal végeztek segítő munkát.

A kezelt problémák között az elmúlt évekhez hasonlóan legtöbb családnál a gyermeknevelési, életviteli, anyagi és lelki-mentális problémák jelentkeztek hangsúlyosan. Legtöbb, összesen 89 jelzés a köznevelési intézményektől érkezett, míg a kisgyermekek napközbeli ellátását nyújtó intézményektől 3 esetben, a rendőrségtől 5 esetben, az egészségügyi szolgáltatóktól 18 esetben, míg az állampolgároktól 5 esetben érkezett jelzés. A Gyermekjóléti Szolgálat számos programot bonyolított le az elmúlt év során is, melyek közül kiemelhető a nyári gyermektábor, és a prevenciós céllal szervezett gyermekcsoportok. A családsegítők részt vállaltak adományok közvetítésben, a szünidei gyermekétkeztetés szervezésében, valamint társszervezők voltak a „Légy Te is Karácsonyi Angyalka” programban. A konfliktusban álló szülők és gyermekeik közötti irányított kapcsolattartásra, az un. Kapcsolatügyeletre, 76 alkalommal volt szükség.

A Pro Novum Innovációs Egyesület a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködésben 2017-ben két innovatív pályázati program megvalósítását kezdte meg, melynek keretében készségfejlesztő tevékenységeket biztosít.

A Védőháló a családokért – EFOP-1.2.1-15 elnevezésű projekt célja a család egységének, a családi kohéziónak az erősítése. Ennek elérése érdekében tanácsadásokat, kis- és nagycsoportos foglalkozásokat, workshopokat, rendezvényeket valósított meg, amelyek támogatják a családalapítás előtt álló fiatal családok családi életre való felkészítését, gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretek megszerzését, valamint a sajátos vagy nehéz élethelyzetben élő családok helyzetének javítását.

Az EFOP-1.3.5-16-2016-0027 Innovációval a közösségekért elnevezésű program célja a közösségek hatékonyságnövelése.

Kovács Edina, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója a Jelzőrendszer Tagjaitól beérkezett beszámolók összesítése alapján értékelte a jelzőrendszer elmúlt évi tevékenységét. Ismertette a településünket érintő, szakterületen érzékelhető problémákat, kiemelve a szülők felelősségvállalásának hiányát, az elhanyagoló családi nevelést, a szülői érdektelenséget, a következetes nevelés hiányát. A szakemberek szerint egyre inkább érzékelhető a tanult tehetetlenség és szociális éretlenség, a tanulók egymás közötti agresszív, tiszteletlen viselkedése, a társadalmi problémák oktatási intézménybe történő begyűrűzése, amely ellen pedagógiai eszközökkel nehéz felvenni a versenyt.

A szakemberek beszámolóikban megfogalmazták, hogy a rendszeres kapcsolattartás, a megfelelő információáramlás, a családsegítők iskolai jelenléte, az esetmegbeszéléseken való aktív részvétel hatékonyabbá tette a problémák kezelését, továbbá az együttműködést erősítette a szakemberek közötti partneri, segítőkész hozzáállás.

A hatékonyságnövelése érdekében beérkező javaslatok közt szerepelt a gyermekeket óvodában is látogató gyermekorvosi jelenlét, s az időbeliség szempontjából az azonnali jelzések megtétele veszélyeztetettség esetén.

Kádasné Öreg Julianna, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója az iskolai,-óvodai szociális munka területén végzett tevékenységükről beszélt. Mezőberényben jelenleg két intézményben vannak jelen, köztük a Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban és Mezőberény Városi Óvoda Magyarvégesi Tagóvodájában.

Fazekas Ágnes, Békés város Gyermekjóléti Központjának szakmai vezetője beszámolt a 2016. január 1. napjával hatályba lépett jogszabályi változásokról, mely szerint Mezőberényben intézményük látja el a hatósági feladatokhoz kapcsolódó gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket és egyéb speciális szolgáltatásokat. Pál Mariann jelzőrendszeri tanácsadó részletesen elemezte a településen megtett veszélyeztetettséget észlelő jelzések számának alakulását, mely alapján kiemelte, hogy Mezőberény városában példaértékűen működő jelzőrendszer található.

Bessenyeiné Papp Kitti

vezető családgondozó