Álláslehetőség

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

ápolónő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5650 Mezőberény, Puskin utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az idősek teljeskörű fizikai, egészségügyi és mentális ellátásának biztosítása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középfokú képesítés, egészségügyi szakképesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Boros Krisztina nyújt, a 06-70/400-2499 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ápolónő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja a pályázatot előkészítő bizottság. A pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályázó személyéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázókat a pályázat eredményéről írásban tájékoztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Mezőberény Város honlapja - 2019. január 9.
 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat honlapja - 2019. január 9.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu; human.mezobereny.hu honlapon szerezhet.