Szakmaközi megbeszélés, 2019. szeptember 12.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmaközi megbeszélés, 2019. szeptember 12.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. szeptember 12-én, a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartotta meg soron következő szakmaközi megbeszélését. Minden alkalommal a gyermekjóléti jelzőrendszer tagjait hívjuk el, akik közvetlen kapcsolatban állnak városunk gyermekeivel. A baba születésétől kezdődően kísérik figyelemmel a gyermeket, nagykorúsága eléréséig, majd gyakran még utána is, hisz a következő generáció fogantatásától támogatást nyújtanak a várandósnak és családjának. A védőnők, bölcsődei dolgozók, házi gyermekorvosok, óvónők, pedagógusok, szociális segítők valamennyien személyiségükkel dolgoznak, megérinti őket a krízisek sorozata, melyekkel munkájuk, hivatásuk végzése során találkoznak. A leterheltséghez jön még a sok adminisztráció, a sokszor ember feletti küzdelem, az alacsony megbecsülés. A sorozatos frusztráció olyan negatív lelki folyamatokat indíthat el a szakemberekben, mely külső segítség nélkül kiégéshez vezethetnek.

Az EFOP 1.8.7. Az Egészséges Szenvedélyek című pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy az adott, aktuális témában külső előadót kérjünk fel. Szeptember 12-én Kiss László szociális munkás, pasztorális tanácsadó tartott a kiégésről előadást, melyben rámutatott arra, hogy a kiégés folyamata nem csak a belső emberi tényezőkön múlik, hanem a külső körülmények, mint például a munkahelyi környezet, vezetői attitűd és az ellátottak reakciói is jelentősen befolyásolják azt. A jelenlévők hasznos tanácsokat is kaptak arra nézve, hogyan küzdhetnek a kiégés ellen.

A megbeszélés folytatásaként bemutatkozott a Várva Várt Alapítvány. Pálinkás Éva alapítványi titkár, és Dr. Szabó- Polai Bernadett az alapítvány jogásza elmondták, hogy 2010-ben kezdték meg működésüket, legfőbb céljuk, hogy „a megfogant magzatok várva várt személyként születhessenek meg, őket ellátni és felnevelni képes családba kerülhessenek”. Tevékenységük során adományokat közvetítenek rászoruló várandósoknak, lelki támaszt nyújtanak és segítenek nyílt örökbefogadás esetében is. Várják a lakossági felajánlásokat, elsősorban újszülöttek ellátásához szükséges dolgok formájában.

 

Nagy Judit