Családsegítő

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.06.12-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezőberény, Petőfi utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéhez kapcsolódó (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról, valamint a végrehajtási rendeleteik alapján) családsegítői feladatok ellátásával összefüggő szakmai munka végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, , 15/1998 (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képesítés,

•         büntetlen előélet igazolása, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Család- és gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés), az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Boros Krisztina nyújt, a 06-70/400 2499 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2021. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő .

•         Személyesen: Megyeriné Pénzes Mária, Békés megye, 5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         human.mezobereny.hu - 2021. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a human.mezobereny.hu honlapon szerezhet.

 

 

CsatolmányMéret
PDF icon családsegítő 2021.11..pdf389.16 KB