Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény
 • Időskori gondoskodás

  Otthonos lakókörnyezet, családias légkör,
  személyre szabott gondoskodás

 • Idősek Klubja

  Kulturális programok, kreatív tevékenységek,
  étkezés, ügyintézés, közösségi élet

 • Családsegítő Szolgálat

  Testi, lelki egészség, szociális és mentális segítség,
  krízishelyzet megszüntetése

 • Bölcsődei ellátás

  Képességfejlesztés, játék, mosoly,
  egészség, személyiségfejlődés

 • Egészségügyi ellátások

  Otthoni szakellátás, védőnői szolgálat, laboratórium
  gyógytorna

 • Közétkeztetés

  Étkeztetés, étrendkészítés,
  egészséges étrendek, diétás menük

Köszöntő

Köszöntjük a mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat honlapjának látogatói között! Engedje meg, hogy néhány gondolatban bemutassuk intézményünket.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot 1994-ben alapította Mezőberény Város Önkormányzata. Az integrált intézmény tevékenységi köre három fő szakterületre terjed ki:

 

 • Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások;
 • Gyermekjóléti alapellátások;
 • Egészségügyi alap- és szakellátás;

 

Ez a szervezeti megoldás kedvező lehetőséget biztosít az egyes ellátási szintek egymásra épülésére, az egyes ellátási formák közötti átjárhatóság megvalósulására.

Szociális alapszolgáltatások közül az arra rászorulóknak biztosítjuk az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A közösségre vágyók az idősek nappali ellátását vehetik igénybe. Tanyagondnoki szolgálatunk a külterületen élő rászorulókat segíti. Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk sokszínű szolgáltatással áll a hozzánk fordulók rendelkezésére. A fogyatékos személyek életvitelét a támogató szolgáltatásunk segíti. Két telephelyen, 50 illetve 52 férőhelyen biztosítjuk az idős emberek tartós bentlakásos elhelyezését.
A gyermekjóléti alapellátások közül megtalálható nálunk a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 56 férőhelyes bölcsőde, és a helyettes szülői ellátás. Az egészségügyi alapszolgáltatások közül a területi és az iskolavédőnői szolgálatot, az otthoni betegápolást, szakellátás keretében diagnosztikai kislabort működtetünk. A professzionális segítségnyújtást kiegészíti önkénteseink tevékenysége is, akikkel a KAPU Programon belül tartjuk a kapcsolatot.
Ellátási területünk a jelzőrendszeres házi segítésnyújtás tekintetében túlmutat Mezőberényen, tizenegy településre terjed ki a szolgáltatásunk.

Keresse fel intézményünket, ha úgy érzi, hogy tudunk Önnek segíteni. Szívesen látjuk!

 

Tisztelettel,

Megyeriné Pénzes Mária
igazgató

Szolgáltatásaink

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat|Főoldal

Mottónk

A szeretetnek nincs köze a leereszkedéshez; a jótékonyság
nem szánalomból, hanem szeretetből táplálkozik. A szeretet és
a jótékonyság egy, mert ha jót cselekszünk, szeretettel tesszük.

Érdekképviseletek

Göncziné Harján Veronika

Ellátottjogi képviselő

Kapcsolat
Dr. Daróczi Linda

Betegjogi képviselő

Kapcsolat
Vetési Csilla

Gyermekjogi képviselő

Kapcsolat

Rólunk mondták

 • „Szeretettel köszönjük a dolgozók áldozatos munkáját. A barátságos, kedves légkört, mely idős szeretteinket körül veszi és ami minket is fogad.”
 • „Az otthon minden dolgozójának köszönjük azt a sok gondoskodást, amit anyukánkért és a többi idős emberért tesznek!”
 • „Nekem ez a második otthonom, szeretlek benneteket, mert sok jóság és szeretet vesz engem itt körül.”
 • „Nyugodtan és boldogan éljük napjainkat, mert van kitől tanácsot kérni. Évike az átlagosnál kiemelkedőbben munkálkodik értünk, tanyasiakért.”
 • „Kollégáim nevében is hálásan köszönöm az együttműködéseteket, kedvességeteket a sok ügyes, okos, jól nevelt csemetét, akik a ti szakmai tudásotok, hivatásszeretetek eredményeként könnyedén, zökkenők nélkül beilleszkednek az ovis életbe! Sok szeretettel köszöntünk titeket!”
 • „Hálásan köszönjük a bölcsőde vezetőjének, kisgyermeknevelőinek a mindennapi nevelői és gondozói tevékenységét! A munkájuk gyümölcsét folyamatosan tapasztaljuk! További sikeres munkát kívánunk!”

Aktuális híreink, eseményeink

Népi Játékok és Ugrálóvár a Kálmán Fürdőben.

Ugrálóvár és Vizes Játékok a Kálmán Fürdőben.

Éjszakai Fürdőzés 08.10

Adományozás a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2024. július 2-án a Magyar Református Szeretetszolgálat felajánlásából …

Éjszakai Fürdőzés

Anyák napja

2024.05.10-én a Mécses Egyesület fiataljaival közösen ünnepeltük az idősek klubjában az Anyák Napját. Az egyesület foglalkoztatójában készült, fonalgrafikával …

Megszakítás