Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény

Szociális Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, …

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szociális étkeztetés igénybevételére jogosult, aki:

a) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
b) egészségi állapota miatt háziorvosa, kezelőorvosa javasolja az étkeztetés biztosítását,
c) fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül,
d) pszichiáter szakorvos által igazoltan pszichiátriai betegségben szenved,
e) pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben szenved,
f) hajléktalan.

Az igénybevétel történhet helyben fogyasztással, elvitellel, vagy házhoz szállítással. Az étkezés térítési díja a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a függvénye.

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 895 Ft/nap

Kiszállítással: 995 Ft/fő/nap Ft

 

Megszakítás