Bölcsődei csoportjaink - Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény

Bölcsődei csoportjaink

Csoportok

Süni csoport

Csoportunk fő profiljának az ének-zenei nevelést választottuk. Azt gondoljuk, hogy a zene elsősorban érzelmi töltésével hat a gyermekekre, ami segíti őket az új környezetbe való beilleszkedésbe. A zenei élményeken keresztül újfajta kapcsolatba kerülnek társaikkal, környezetükkel. Az ének, zene hatására kiegyensúlyozottabbá válnak, a dal és a hozzá kapcsolt mozgás pozitív hatással van rájuk, feloldja a bennük lévő feszültséget. A népzene megismertetésével fejlesztjük hallásukat, ritmusérzéküket, alapot adunk az igényes zenei ízlés kialakulásának. Ebben a fogékony korban a zene az ének hatásával segíthetjük a gyermekek érzelmi, értelmi, lelki és szociális fejlődését. Célunk, hogy a csoportunkba járó gyerekek nyugodt, kellemes, szeretetteljes, biztonságos légkörben töltsék velünk a hétköznapjaikat.

Csiga csoport

A csoportban a hangsúlyt a mozgásfejlődésre, mozgásfejlesztésre fektetjük, mivel az örömmel végzett testmozgás hatékony eszköze a lelki egészség kialakulásának és fenntartásának, az egészséges személyiségfejlődésnek. A rendszeres testmozgás kitartásra is nevel. A gyermek hatalmas mozgásigénnyel jön a világra. A mozgáshoz való későbbi viszonyát nagyban meghatározza, hogy ezt az igényt a környezete megerősíti vagy elnyomja. Kisgyermeknevelőink elfogadják és megerősítik a gyermekek mozgását, mint kommunikációt, mint örömforrást, mint alapvető létezési formát. A mozgásfejlesztő gyakorlatokat mondókákkal és gyermekdalokkal tesznek hangulatosabbá.

Maci csoport

Az alkotó tevékenység csoportunkban kiemelt szerepet játszik. Az ábrázolás, mintázás a kisgyermek első alkotótevékenysége, az önkifejezés eszköze, ami egyben speciális játéktevékenysége. Örömforrás, az érzelmek feldolgozása, kifejezése. Maga a tevékenység és ennek az öröme a fontos, ami megadja a gyermeknek a sikerélményt. Csoportunkban lehetősége van a gyermekeknek kipróbálni a rajzolást, (ceruzával, zsírkrétával, filctollal) festést, ragasztást, képalkotást, plasztikai ábrázolást, mintázást. Ezen tevékenységek közben megismerkedik sokféle anyaggal, azoknak a tulajdonságaival, használatuk lehetőségeivel. Mindezek az alkotó tevékenységek fejlesztik manuális készségüket, érzelmi, értelmi fejlődésüket, ami az egészséges személyiségfejlődés alapfeltétele.

Katica csoport

Csoportunk fő profilja az anyanyelvi nevelés. A mesék, versek világa az anyanyelvi nevelés fő eszköze, a mesehallgatás a kisgyermekek egyik legtermészetesebb igénye, lételeme. A mese, a vers, mondóka nagy hatással van a gyermekek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére, a beszéd a hallás- és a mozgásfejlődésre, valamint a zenei és a képzeleti fejlődésre.
Kisgyermeknevelőink a meséléssel, mondókázással olyan belsőséges légkört teremtenek, ami a fejlesztésen túlmenően a kisgyermekeknek érzelmi biztonságot is ad. A gyermekek nevelésében segítőtársként hívnak olykor egy-egy dalocskát, mondókát, mint vigasztalási vagy figyelemelterelő eszközt. A kisgyermeket ölbe véve, neki dalolva, mondókázva könnyebben vigasztalják, így hamarabb elmúlik bánata, elfelejti sérelmét.

Halacska csoport

A csoport a környezeti nevelésre fókuszál, mely egy folyamat. Egy hosszú, élménnyel, tapasztalással megélt foglalkozás láncolat a csoport mindennapjaiban, akár spontán, vagy szervezett formában, melynek meghatározó szerepe van a nevelő-gondozó munkában is.

A gyermekek nevelésében kiemelt helyen szerepel az egészséges életvitel, a környezeti harmónia megalapozása, ennek érdekében közösen sajátítjuk el azokat a feltételeket, amikkel ezt az állapotot a lehető legkörnyezetkímélőbb módon tudjuk elérni.

Tágabb környezetük megóvása keretén belül a gyermekek megismerkednek a szelektív hulladékgyűjtéssel, és annak hasznosításával, óvják, védik az állatvilágot, nyomon követik az őket körülölelő növényvilág fejlődését.

Közvetlen környezetükben a rend megtartására, az udvar tisztaságának megőrzésére fektetnek hangsúlyt.

Farkasné Vasvári Nikolett

bölcsődevezető

Kovácsné Zsolnai Krisztina

bölcsődevezető helyettes"Életem nagyon szép, mert ugyanaz a hivatásom, mint a szenvedélyem... Gyerekekre figyelek. Legbensőbb lényemben érintenek meg. Magukkal ragadnak, elbűvölnek. Fejlődésük olyan, mint a fáké: rejtett. Nem látom hogyan nő az ág, de érzékelem, egy-egy levél kibomlását, színe változását. A fa egészét sosem látom."

-Kokas Klára-

Dunai Éva

kisgyermeknevelő
Süni csoport

Sáli Ilona

kisgyermeknevelő
Süni csoport

Székely Erzsébet

kisgyermeknevelő
Csiga csoport

Szabó Mariann

kisgyermeknevelő
Csiga csoport

Peczéné Vámos Csilla

kisgyermeknevelő
Maci csoport

Kovácsné Zsolnai Krisztina

kisgyermeknevelő
Katica csoport

Joó-Mező Vivien

kisgyermeknevelő
Katica csoport

Kárpáti Henrietta

kisgyermeknevelő
Halacska csoport

Egeresi Nóra

kisgyermeknevelő
Halacska csoport

Horváth Viktória

helyettes kisegyermeknevelő

Tóth Judit

dajka

Kiss Lászlóné

dajka

Szugyiczki Ildikó

dajka

Megszakítás