Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény

Védőnői Szolgálat

Mezőberény, Széchenyi u. l. Tel.: 70/4002498  E-mail: vedono.mb@gmail.com A Védőnői Szolgálat ellátási területe Mezőberényen kívül Csárdaszállásra terjed ki. …

Mezőberény, Széchenyi u. l. Tel.: 70/4002498  E-mail: vedono.mb@gmail.com

A Védőnői Szolgálat ellátási területe Mezőberényen kívül Csárdaszállásra terjed ki. A Szolgálat 4 területi védőnői körzetet, 1 iskolavédőnői körzetet és 1 vegyes körzetet foglal magába foglal magába.

 

Feladataik:

 • családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás
 • anyaságra való felkészülés segítése
 • lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel
 • várandós anyák gondozása, gyermekágyas időszakban segítség nyújtás
 • 0-6 éves korú gyermekek gondozása
 • családgondozás
 • nővédelem
 • védőoltások szervezése
 • óvodai szűrővizsgálatok, egészségnevelés
 • iskolás korú gyermekek egészségnevelése, szűrővizsgálata, védőoltások szervezése.
 • egészséges életmódra nevelés, prevenció

 

A védőnők önálló tanácsadással és fogadóórával is a gondozottak rendelkezésére állnak:

1. sz. védőnői körzet: Csiborné Such Anita

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: kedd: 8:00 – 12:00 óra

2. sz. védőnői körzet: Csikós Nóra

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: hétfő: 8:00 – 12:00 óra

3. sz. védőnői körzet: Nagy Sára Bianka

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: szerda: 9:00 – 13:00 óra

4. sz. védőnői körzet: Hőgye Ildikó

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: csütörtök 8:00 – 12:00 óra

5. sz. védőnői körzet: Macsáriné Várhegyi Anita

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: szerda 8:00 – 9:00 óra és 13:00 – 16:00 óra

Iskolavédőnői körzet: Macsáriné Várhegyi Anita, Nagy Bianka Sára

 • önálló tanácsadás, fogadó óra: hétfő 8:00 – 10:00 óra és kedd 8:00 – 12:00 óra

 

Megszakítás