Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény

Idősek Otthona

Az Idősek Otthonában teljes körű ellátást biztosítunk azon idős személyek számára, akik saját lakókörnyezetükben az önálló életvitelre már nem képesek. Az ide érkezőket otthonos lakókörnyezet, családias légkör, személyre szabott gondoskodás fogadja.

Az elhelyezésre 2-3-4 ágyas, bútorozott lakószobák állnak rendelkezésre. Közösségi együttlétre, programok szervezésére adnak lehetőséget a társalgók, ebédlők, foglalkoztatók, valamint a kiskönyvtár. A teakonyha egyéni ételkészítés lehetőségét biztosítja. Az egészség megőrzését, illetve javítását a gyógytornaszoba és a rehabilitációs eszközök használata valamint gyógytornász segíti. Az idősotthoni ellátásban résztvevő személy, teljes gondozási szükségletének kielégítésével történő ápolásban és gondozásban részesül.

 

Igénybevétel feltétele

Az idősek otthonában napi 4 órát meghaladó, vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

 

A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

 

  • a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata,

Igazolásának módja: demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleménye;

 

  • az ellátást igénylő egyedül él, és

ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan,

vagy

bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy

bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg,

be) I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, vagy

bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg.

 

 

Térítési díjak

 

Puskin utcai Idősek Otthona

Intézményi térítési díj: 4.830,-Ft/fő/nap

 

Juhász Gy. utcai Idősek Otthona

Intézményi térítési díj: 5.130,-Ft/fő/nap

Gondozás

szabad hitélet – kapcsolattartás – bevásárlás – ügyintézés – egyéni ápolási terv – gyógyszerelés – diéta – felfekvések kezelése – orvosi vizit – nővérhívó – szabad mozgás – emberi méltósághoz való jog – érdekképviselet – nyitottság – egyéni odafigyelés – személyre szabott gondozás – szakértelem – 2-3-4 ágyas lakószobák – demens betegek fogadása – foglalkoztatás – napilapok – rendezvények – zenés délutánok – ünnepek – szabadidős játékok – gyógytorna

Térítésmentes szolgáltatások

napi háromszori étkezés – rendszeres orvosi ellátás – ápolás – gondozás – a jogszabályban meghatározott gyógyszer, gyógyászati segédeszközök biztosítása – vallásgyakorlás lehetősége – szabadidő hasznos és kulturált eltöltése – mentális ellátás – érdekvédelem

Aktuális híreink, eseményeink

Marika néni 95. születésnapja

2024. február 20.-án kedden ünnepeltük Otthonunk kedves lakóját, Sipos Györgyné Marika nénit 95. születésnapja alkalmából. Virágcsokorral és tortával …

Elérhetőségek

JUHÁSZ GY. utcai idősek otthona
Cím 5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1
E-mail idosgond@mezobereny.hu
Vezető ápoló Schäffer Mártonné
Vezető ápoló tel. 06/70-400-2488
Nővérszoba 06/70-400-2486
Orvosi szoba 06/70-400-2494
PUSKIN utcai idősek otthona
Cím 5650 Mezőberény, Puskin u. 1
E-mail otthon@mezobereny.hu
Vezető ápoló Czikkel Cecília
vezető ápoló tel. 06/70-400-2496
Megszakítás