Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény

Jelzőrendszer

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül 24 órás elérhetőséget biztosítunk a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális …

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül 24 órás elérhetőséget biztosítunk a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyeknek. A szolgáltatás igénybevétele szociális rászorultság vizsgálathoz kötött, melyet a kérelmező kezdeményez az intézményhez benyújtott kérelme alapján. Szociálisan rászorult az a kérelmező aki: a) a 65. életévét betöltötte, és egyedül él, b) egyedül él, és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg c) kétszemélyes háztartásban él ugyan, de 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, és egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

Szolgáltatásunkkal biztosítjuk:

  • az ügyeletes gondozónő 30 percen belüli megjelenését a riasztás helyszínén
  • megfelelő intézkedés megtételét (orvos hívás, krízishelyzet elhárítása)
  • szükség esetén további egészségügyi és szociális ellátás kezdeményezését

 

A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe, melynek összege:

  • szociálisan rászorulók esetén: 50,-Ft/nap
  • szociálisan nem rászoruló esetén:  200,-Ft/nap

 

Csatolmányok:

Megszakítás