Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény

Petőfi 200 – Előadás

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kapcsolódva többedik alkalommal a 2023 évi megemlékezésékhez, Petőfi 200 címmel előadást szervezett a Juhász Gyula u. Idősek Otthonába. Az OPSKMM munkatársa, Csete Gyula etnográfus tartott előadása a költő Mezőberényben töltött éveire is kitért és fotókkal támasztotta alá. Az előadáson részt vettek az Alapszolgáltatási Központ – Idősek Klub tagja is. A Puskin úti Idősek Otthona lakói az ott fellépő járványügyi érintettség miatt nem tudtak részt venni.

A jelenlévők érdeklődve hallgatták az előadást, hiszen valamennyiük számára kedvelt költőről és Mezőberényről esett szó. Örömmel vették az életnagyságú Petőfi képet, mely az előadáson is „részt vett”.


Megszakítás