Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény

1. Szolgáltató neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

 

2. Szolgáltató székhelye: 5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1.

 

3. Szolgáltató telephelyei:

 

Telephely, nyitva álló helyiség megnevezése Telephely, nyitva álló helyiség

címe

1. Alapszolgáltatási Központ 5650 Mezőberény, Hősök útja 3.
2. Városi Bölcsőde 5650 Mezőberény, Puskin utca 11.
3. Család- és gyermekjóléti szolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi út 27.
4. Diagnosztikai kislabor 5650 Mezőberény, Luther utca 1.
5. Idősek Otthona 5650 Mezőberény, Puskin utca 1.
6. Idősek Otthona 5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1.
7. Védőnői Szolgálat 5650 Mezőberény, Széchenyi utca1.
8. Közétkeztetési Központ 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. B.
9. Idősek Klubja 5643 Bélmegyer, Petőfi utca 2.
10. Idősek Klubja 5673 Kamut, Petőfi utca 47.

 

4. Szolgáltató elérhetőségei:

  • e-mail cím: human@mezobereny.hu
  • telefonszám: 06-70-400-2499
  • Hivatali kapu: HUMANMB
  • Krid: 745937788

 

5. A nyilvántartásba bejegyző hatóság , és a szolgáltató nyilvántartásba vételi száma:

  • Magyar Államkincstár
  • Okirat száma: 160/2021. (VI.31.)-1

 

6. Engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségi, valamint az engedély száma:

Engedélyező hatóság Szolgáltatás megnevezése Engedély száma
Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás BE/15/554-5/2021.
Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás BE/34/80-8/2016.
ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

gyermekjóléti szolgáltatás,

gyermekek átmeneti gondozási

BE/34/1406-8/2015.
Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. házi segítségnyújtás

nappali ellátás

(Bélmegyer)

BE/15/00108-12/2017.
házi segítségnyújtás

nappali ellátás

(Kamut)

BE/15/00110-12/2017.
Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

idősek otthona 5/1094/2007.
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Gyermekek napközbeni ellátása BSz/808-4/2011.
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

iskola- és ifjúságorvoslás, területi védőnői ellátás, iskolai védőnői ellátás, otthoni szakápolás, szakápolás, sebészet,

orvosi laboratóriumi diagnosztika,

általános orvosi ellátás

BE-02/NEO/60-8/2020.
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer – Ellenőrzős Hivatala 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca 2. élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala BE-02I/01/1684-2/2013.

 

7. Szolgáltató adószáma: 15342444-2-04

 

8. Tárhely:

  • PolarNet Kft.
  • telephely: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 10.
  • e-mail: polarnet@polarnet.hu
  • telefon: 36-20-943-6063
Megszakítás